СЪЮЗ НА ВЕСТНИКАРИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ
НОВИНИ
Общо събрание на членовете на WAN-IFRA
На 08 Април 2011 г. в Дъблин беше проведено Общо събрание на членовете на WAN-IFRA.В дневния ред на събранието беше включен избор на Президент и на Първи Вицепрезидент на WAN-IFRA. За Президент беше избран Jacob Mathew, а за Първи Вицепрезидент Tomas Brunegard.