СЪЮЗ НА ВЕСТНИКАРИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ
ВРЪЗКИ
World Association of Newspapers and News Publishers - WAN-IFRA
http://www.wan-ifra.org/