СЪЮЗ НА ВЕСТНИКАРИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ
ЧЛЕНОВЕ
“Телеграф”
Вестник; Национален всекидневник
Ирена Кръстева
Бул. „Цариградско шосе” № 113А
Гр. София 1784
“Монитор”
Вестник; Национален всекидневник
Ирена Кръстева
Бул. „Цариградско шосе” № 113А
Гр. София 1784
“Меридиан Мач”
Вестник; Национален спортен всекидневник
Ирена Кръстева
Бул. „Цариградско шосе” № 113А
Гр. София 1784
“Политика”
Вестник; Национален седмичник
Ирена Кръстева
Бул. „Цариградско шосе” № 113А
Гр. София 1784
“Уикенд”
Вестник; Национален седмичник
Светослав Кантарджиев
ул. „Триадица” № 5
Гр. София, район „Оборище”
“Шок”
Вестник; Национален седмичник
Светослав Кантарджиев
ул. „Триадица” № 5
Гр. София, район „Оборище”
“R Контра”
Вестник; Национален седмичник
Светослав Кантарджиев
ул. „Триадица” № 5
Гр. София, район „Оборище”
“Борба”
Вестник; Регионален всекидневник
Николай Томов
Бул. „България” № 2, ет.4
Гр. Велико Търново
“Лудогорски вестник”
Вестник; Регионален всекидневник
Мариана Цвяткова
Бул. „България” № 5
Гр. Разград
“Народен глас”
Вестник; Регионален всекидневник
Анна Иванова
пл. Г.М. Димитров, комплекс Космос ет.2
Гр. Ловеч
“Знаме”
Вестник; Регионален всекидневник
Никола Динков
Бул. „България” № 22, ет.4
Гр. Пазарджик
“Черноморски фар”
Вестник; Регионален всекидневник
Галентин Влахов
ул. „Милин камък” № 7
Гр. Бургас
“Фактор”
Вестник; Регионален всекидневник
Веселин Василев
ул. „Христо Ботев” № 101
Гр. Бургас
Национална агенция Разпространение
Разпространител на вестници и печатни издания
Владимир Гергински
Бул. „Цариградско шосе” № 113А
Гр. София 1784
Съюз на разпространителите на вестници и списания
Обединение на разпространители на вестници и печатни издания
Цветан Ангелов
Бул. „Цариградско шосе” № 113А
Гр. София 1784
Пресмаркет
Разпространител на вестници и печатни издания
Ирена Кръстева
Бул. „Цариградско шосе” № 113А
Гр. София 1784
Национална агенция Разпространение 1
Разпространител на вестници и печатни издания
Владимир Гергински
Бул. „Цариградско шосе” № 113А
Гр. София 1784