СЪЮЗ НА ВЕСТНИКАРИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ
НОВИНИ
Общо събрание на членовете на WAN-IFRA
08. 04. 2011
На 08 Април 2011 г. в Дъблин беше проведено Общо събрание на членовете на WAN-IFRA.В дневния ред на събранието беше включен избор на Президент и на Първи Вицепрезидент на WAN-IFRA. За Президент беше избран Jacob Mathew, а за Първи Вицепрезидент Tomas Brunegard.
Учредяване на Съюза на вестникарите и разпространителите на печатни издания
16. 02. 2010
На 15.02.2010 в София бе учереден “Съюз на вестникарите и разпространителите на печатни издания”. Инициатор на създаването беше Нова Българска Медийна Група. Целите на съюза са да защитава констиуционното право на свобода и независимост на българските печатни медии да събират и разпространяват информация и да спомага за издигане качеството на изданията. Сдружението ще постига своите цели като остоява правата и общите интереси на своите членове пред държавните и общински органи и обществени организации.